[epik.se]

 
 
 

Anders Anderson Media

Epik – berättande litteratur och en av de litterära grundformerna.

Epik avser den episka aktiviteten, muntligt eller skriftligt, seriöst eller skämtsamt, frodigt målande eller knappt och krönikemässigt, under sanningsförsäkran eller fritt fabulerande samt med ytterligt stora variationer när det gäller produktens omfång.

Ett epos på vers, var hos Aristoteles och i den västerländska kulturen fram till och med 1600-talet den i särklass högst respekterade av epikens former. Tidiga muntliga kortformer som balladen, fabeln, äventyret, sagan och sägnen, legenden och anekdoten har förhållandevis sent nått skriftstadiet. Sedan förra delen av 1800-talet är romanen och novellen de klart förhärskande kategorierna inom epiken..

Anders Anderson Media producerar text …

… uppdragen utförs till största delen som underleverantör åt PR- och reklambyråer till viss del även direkt för slutanvändaren.


Kontakt:

@-post: anders@epik.seanders.anderson@gertrud.se

Tfn: +4670-838 03 13


Adress:

 

Anders Anderson Media
Karl X Gustavs gata 21

254 40 Helsingborg
Etablerad hos Gertrud